Polski

 

Celem projektu HIT GATE jest opracowanie bramy zapewniającej interoperacyjność w komunikacji między sieciami służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, wliczając w to także scenariusze angażujące działania transgraniczne. Zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie nowatorskiego rozwiązania technicznego, które zapewni połączenie wszystkich istniejących systemów komunikacji za pośrednictwem dedykowanego węzła, oraz które zapewni interoperacyjność wszystkich systemów wymaganych podczas akcji bez modyfikacji terminali ani głównej infrastruktury komunikacyjnej.

 

 

Comments are closed.